Kęstutis K. Girnius. Nelaukta tauta (NŽA nr. 5)

Untitled

  Kitais metais švęsime Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį. Tokios progos skatina didžiavimusi pagrįstus pasakojimus, kuriuose pabrėžiama, kad lietuvių tauta jau tūkstantį metų gyvenanti Baltijos jūros pakrantėse. Kiekviename šimtmetyje randami veikėjai, kurie savo darbais užtikrinę lietuvių tautos tęstinumą ir tapatybę, tarp jų Mindaugas, Vytautas Didysis, Daukantas, Maironis, Vasario 16-tosios akto signatarai. Ne tik Vasario 16-ji, bet ir Sąjūdis esą patvirtino lietuvių tautos patvarumą, leido Lietuvai užimti teisėtą vietą tarp nepriklausomų valstybių. Šitoks istorijos supratimas nėra itin Skaityti toliau …

Titas Krutulys. Tautininkų tautos beieškant etninių mitų paunksmėje (NŽA nr. 8)

screenshot_4

Tautos sampratos apmąstymai, gerokai išsiplėtę prieškario laikotarpiu, ilgam buvo palikti filosofų ir filosofuotojų žinioje. Dar devinto dešimtmečio pradžioje „tauta“ per Antaną Maceiną ir Stasį Šalkauskį pateko į Arūno Sverdiolo akiratį [1], o vėliau pasklido kaip tema, aktuali visiems, kurie tiki šio žodžio galia ir laiko tautą ir tautiškumą objektyviomis, žmogaus esmę apibrėžiančiomis, kategorijomis ir (arba) bando santūriai žaisti filosofinių idėjų istorijos lauke, vis ką nors naujo pasakydami apie kanoniškais konceptais tapusius Lietuvių tautą ir jos Skaityti toliau …