Monika Šipelytė. Susivienijimas lietuvių Amerikoje: Šimtmečio istorija JAV (NŽA nr. 2)

Monika Šipelytė ir Aldona Marijosius tvarko SLA archyvą

Niujorko lietuvių gyvenimas, išsitęsęs daugiau nei šimtmetį, yra tema, kurią norėčiau pasvarstyti šiame tekste. Kaip ir istoriko santykį su dabartimi ir joje gyvenančiais žmonėmis, kuriuos vilioja praeities tyrimai, norint suvokti savo ir tautos istoriją. Taigi istorikas yra ne tik tyrėjas, bet ir stebėtojas, o kartais – ir dalyvis. Dauguma Europos tautų yra prisidėjusios prie Jungtinių Amerikos Valstijų tapatybės kūrimo – tiek fiziškai kolonizuodamos šią Žemės rutulio dalį, tiek platindamos jos kaip „išsvajotosios žemės“ įvaizdį. XIX–XX Skaityti toliau …

Monika Šipelytė. Bronys Raila – profesionalaus ideologo pamokymai (NŽA nr. 2)

raila9

Postidealizmo kultūrinėje terpėje sakomės neberandantys herojų, nes mūsų visuomenei nebereikia heroizmo, arba tiksliau – pernelyg sunku nuspėti, kas gali tapti pagarbos, pripažinimo, susižavėjimo, naujų judėjimų pradžios ar senųjų tradicijų atgaivinimo varikliu. Todėl kartais ima atrodyti, kad tokia kibirkštimi kasdienybės pilkumose gali tapti bet kas. Informacijos perviršio laikais galime keisti savo elektroninių viršelių nuotraukas kas dieną – pagal nuotaiką, orus, politinę situaciją ar estetinės kultūros skandalus. Ir čia istorijų pasakojimai suteikia tam tikrą atsipeikėjimo nuo nepaliaujamos Skaityti toliau …