Salomėja Zaksaitė. Žmoniškumo paieškos žmogžudžiuose: Teatras kaip medija atskleidžiant apgaulę, kaltę ir atsakomybę (NŽA nr. 6)

hamlet

  Įžanga Medijų įtaka nusikalstamumui neretai (ir nebūtinai labai pagrįstai) analizuojama „blogąja“ prasme: kaip galinti skatinti smurtinį elgesį ir nusikalsti. Toks poveikis yra paremtas empatija, kuri gali būti ir pavojingas ginklas, ir naudingas įrankis, galintis daryti ženklios įtakos socialiniam gyvenimui. Pasak teatro teoretiko Augusto Boalio, „empatijos mechanizmas (kartais klastingai užmaskuotas) glūdi dviejų žmonių (vieno fiktyvaus, kito realaus) pasaulių sugretinime, kai vienas iš jų, žiūrovas, priverčiamas perleisti savo galią kitam (fiktyviajam, t. y. personažui) priimti sprendimus. Skaityti toliau …