Darius Amilevičius. Dirbtinis intelektas ir besiformuojančių technologijų etika (NŽA nr. 5)

Jūratė Jarulytė. Irracionalūs pjūviai. VI . 2013. Drobė, aliejus

  Darius Amilevičius (g. 1966) – humanitarinių mokslų daktaras, dėsto ir mokslinius tyrimus vykdo Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultete ir Humanitarinių mokslų kompiuterinės lingvistikos centre, Lietuvių katalikų mokslo akademijos ir Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys. Studijavo VDU ir Popiežiškajame Biblijos institute (Roma, Italija). Bendradarbiauja su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu. Dalyvauja Europos kalbos išteklių ir technologijų tyrimų infrastruktūros (CLARIN ERIC) veikloje. Mokslinių interesų sritys: dirbtinis intelektas, skaitmeninė humanitarika, skaitmeninės kalbos technologijos, diskurso retorinė analizė. Iššūkiai technologijų etikai Skaityti toliau …