Akvilė Rėklaitytė. Koridoriuje, už durų (NŽA 2015 nr. 8)

2015 m. lapkričio 12 d. Lietuvių lite­ratūros ir tautosakos institute vyko daugelį suintrigavusi mokslinė konfe­rencija Nonkonformistai, autsaideriai, primirštieji apie XX a. lietuvų literatū­ros nuošalę – ne pagrindinį simbolinį literatūros saloną, aktų salę, bet vei­kiau laukiamąjį, vestibiulį. Konferencijos herojais tapo skirtingi šio „komunalinio prieškambario“ gy­ventojai iš sovietinių laikų: nuo eks­centriškų bohemiečių iki kuklių vietos sienlaikraštyje savo eiles publikavusių rajono mokytojų. Jokie amplua iš tiesų dar nieko nereiškia. Štai sveikinimo žodį taręs instituto direktorius Min­ daugas Kvietkauskas konferencijos temą susiejo su vienu – mažesniu už vienetą – XX Skaityti toliau …