Kaip būti po Holokausto? Žydų mąstytojai ‒ šiandienos Lietuvai

Kaip būti po Holokausto? Kokia politika, etika, moralė, kultūra yra įmanoma? Kokį atsakymą pateikė žydų mąstytojai, akis į akį susidūrę su šia katastrofa? Žurnalas Naujasis Židinys-Aidaisu Geros valios fondo parama pradeda viešų nemokamų paskaitų ir tekstų ciklą „Žydiškieji svarstymai“, kurio metu bus pristatytos ir apmąstytos garsiausių XX a. antros pusės žydų mąstytojų mintys šiais klausimais.
Ciklą pradės idėjų istorijos ir politinės filosofijos tyrinėtojas, VU Filosofijos fakulteto doktorantas Simas Čelutka. Jis spalio mėn. 3 d. Valstybiniame Gaono žydų (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) skaitys paskaitą „Totalitarizmas, politika ir Holokaustas. Hannos Arendt politinės minties interpretacija“.
Iš viso projekto rėmuose bus surengtos 8 paskaitos, kurias skaitys jaunosios kartos filosofai, istorikai ir politikos tyrinėtojai. Visos paskaitų temos bus perkeltos į tekstus, publikuojamus periodiniame kultūros žurnale Naujasis Židinys-Aidai.
Projektu „Kaip būti po Holokausto? Žydiškieji svarstymai apie politiką, etiką ir tapatybę įvairovės pasaulyje“ siekiama Lietuvos visuomenei pristatyti šiuolaikinę žydų politinę mintįir kviesti diskusijomis permąstyti laisvės, etikos, politinio ir kultūrinio tapatumo problemas. Bus aptariami ir aktualiai interpretuojami tokie mąstytojai kaip Hannah Arendt, Isaiah Berlinas, Leo Straussas, Emmanuelis Levinas ir kt. Taip Lietuvoje turėtų būti nuosekliai aktualizuota šiuolaikinė žydų politinė mintisir užtikrintas žydų kilmės autorių paveldo tęstinumas vis labiau kintančiame pasaulyje.

GVF_logo-01

naujos svetaines VIRSUS(1)