Nugenėta pušis “Mažojoje studijoje”

11999080_10206579966073277_3946899466755468892_n
Rūtos Tumėnaitės nuotrauka

Mažosios studijos laidos “Kultūra ir religija” autorius kun. Julius Sasnauskas, OFM rugsėjo 13 d., sekmadienį šnekino TSPMI docentę ir NŽ-A autorę Neriją Putinaitę apie naujausiąją jos knygą.

Nugenėta pušis” – taip vaizdingai, su tam tikromis aliuzijomis pavadinta naujausia Nerijos Putinaitės monografija, kurioje žymi mūsų kultūros istorikė nagrinėja Lietuvoje vykdytą ateizavimo politiką. “Mažojoje studijoje” sveikiname drąsią ir įžvalgią autorę, kryptingai tyrinėjančią vadinamojo sovietmečio reiškinius ir jų padarinius. Tais laikais, apie kuriuos rašoma monografijoje, dalis tikinčiųjų, ypač kunigų, specialiai pirkdavo ir skaitydavo ateistinę literatūrą, kad sėkmingiau atremtų bedievišką propagandą. Tikrai įdomu, kaip visa tai atrodo iš laiko perspektyvos ir turint prieš akis šių dienų religingumo situaciją.Taigi klausykimės Nerijos Putinaitės.”