Nauja knyga! Nerija Putinaitė. Nugenėta pušis

Knygos viršeliui panaudota Virgilijaus Šontos fotografija "Telefono stulpas" (1991) iš Modernaus meno centro kolekcijos
Knygos viršeliui panaudota Virgilijaus Šontos fotografija “Telefono stulpas” (1991) iš Modernaus meno centro kolekcijos

Naujus mokslo metus pradedame knygų naujienomis: jau po poros savaičių pasirodys naujausia Nerijos Putinaitės monografija Nugenėta Pušis. Ateizmas kaip asmeninis apsisprendimas tarybų LietuvojeŠioje knygoje autorė analizuoja sovietinėje Lietuvoje vykdytą ateizavimo politiką. Remdamasi archyvų medžiaga, viešais ideologiniais propagandiniais tekstais, laikraščių publikacijomis, ji dėmesį telkia į „švelnųjį“ (ne represyvųjį) ateizacijos politikos pavidalą ir aprašo, kaip valdžia ieškojo tokių ateizavimo priemonių, kurios ne atstumtų visuomenę, o ją paskatintų bendradarbiauti. Aptariamas visuomenės, siekusios rasti sugyvenimo su režimu būdą, pozityvus atsakas į valdžios politiką. Knygoje tiriami atskiri buvusių kunigų (Jono Ragausko, Adomo Šerno, Vytauto Starkaus) viešo tikėjimo atsisakymo atvejai, nagrinėjamas 7-ajame dešimtmetyje ir vėliau reiškęsis skaitytojų pasakojamų „ateistinių autobiografijų“ reiškinys, jų tapimas propagandine priemone. Taip pat kalbama apie tokias kurtas ateizavimo priemones kaip nereliginiai pakaitalai asmeniškai svarbiems religiniams ritualams (krikštynoms, vestuvėms, laidotuvėms ir pan.) ar nereliginė moralė. Pastaroji turėjo sumenkinti religijos poreikį, atsakydama į žmogui rūpimus egzistencinius klausimus. Autorė teigia, kad vietinė lietuviškoji sovietinė valdžia šiame politikos lauke veikė gana savarankiškai Maskvos atžvilgiu. Jos ateizavimo politikos tikslas nebuvo įdiegti marksistinę-lenininę ateistinę pasaulėžiūrą ir moksliškai demaskuoti religiją kaip „prietarus“. Priemonės buvo nukreiptos atitraukti visuomenę nuo Katalikų Bažnyčios, kurią valdžia suvokė kaip politinį priešą, įtakingą jėgą, gebančią telkti ir organizuoti žmones.

Knygos viršelyje – Virgilijaus Šontos fotografija “Telefono stulpas” (1991) iš Modernaus meno centro kolekcijos.

Knygos ištraukos:

Tapti ateistu. Ite, missa est! kaip tarybinės ateizacijos kelias

Prieš žlugimą: “dvasingoji” ateistinė propaganda

Tarybiniai “stebuklų” demaskavimo vakarai

Piršlio korimas, “juostų tiltai” ir kiti sovietų išradimai